Familjecafé

Föräldrar med barn i åldern 0-12 år träffas tillsammans med kursledare och kulturtolk för information, samtal och fika. Föräldrarna får gärna ta med sig  sina barn. Träffarna är lite senare på eftermiddagen och vi serverar gratis fika. Varje tillfälle har ett tema som föräldrar och kursledare pratar och reflekterar kring. Ibland deltar även gästföreläsare.

Datum