Hjärtlungräddning barn

Den vanligaste anledningen till att barn får hjärtstopp är syrebrist. Det är viktigt att tidigt börja med inblåsningar och bröstkompressioner. Då är det störst chans att överleva ett hjärtstopp.

Vi vill att fler föräldrar ska få kunskaper i hjärtlungräddning för barn. Därför håller instruktör tillsammans med kulturtolk HLR rådets utbildning för Hjärtlungräddning barn på svenska/arabiska.

Datum