Kulturtolkar

Kulturtolk deltar vissa dagar i veckan i den öppna verksamheten på familjecentralerna. Vi har kulturtolkar för att överbrygga språkliga och kulturella skillnader. Målet är helt enkelt att öka förståelsen och möjligheten att umgås mellan alla som kommer till familjecentralen.

Datum