Kursen Förälder i nytt land

Med två kursledare samtalar vi tillsammans med föräldrar på både föräldrarnas modersmål och svenska. Varje träff har ett tema. Det kan till exempel vara förskola, barnkonventionen, tonårstiden eller funktionshinder. Vi får även besök från socialtjänsten, ungdomsmottagningen, tandvården och/eller polis.

Träffarna sker utan barn. Ibland kan det behövas utökad barnomsorg för att delta. I så fall hjälper vi gärna till att kontakta förskolan.

Vi har kursledare som kan arabiska, assyriska, dari, engelska, pashto, persiska, somaliska och urdu.

Datum