Projektet Anpassat föräldraskapsstöd på familjecentraler

I ett projekt arbetar vi med anpassat föräldraskapsstöd på våra familjecentraler. Projektet heter Anpassat föräldraskapsstöd på familjecentraler. Projektet startade januari 2021 och slutar sommaren 2024.
Vi vill bli bättre på att möta fler familjers behov och förutsättningar.

För att lyckas med det är vi flera som arbetar tillsammans. Vi som arbetar med projektet är från familjecentralerna, socialtjänsten, Svenska för invandrare, Samhällsorienteringen och Barnhälsovården.
Efter projektet är målet att utvecklade arbetssätt ska bli en del av den ordinarie verksamheten på familjecentralerna.

Datum