Sfi på familjecentralerna

För föräldrar som är hemma med sina barn finns Sfi på familjecentraler. Tillsammans med Sfi-lärare tränar föräldrar svenska genom samtal, att läsa och lära sig mer grammatik.


Vi deltar även i den öppna verksamhetens sång- och fikastund. På så sätt fortsätter vi träna svenska genom sånger, ramsor, lek, berättelser och samtal. Sfi på familjecentraler blir ett sammanhang där familjer kan lära känna nya vänner och få en ökad förståelse för samhället.

Föräldrar får ta med sig barn som är 0-6 år, men man får även komma utan barn.

Datum