Varför finns föräldrskapsstöd?

I olika kulturer är förhållandet mellan familjen och samhällets myndigheter olika. I Sverige har vi ett stort förtroende till att samhället ska ta hand om alla. Så är det inte överallt. I vissa kulturer är det släkten som tar hand om familjen. Detta gör att vad föräldraskapsstöd är och varför det finns behöver översättas både språkligen och kulturellt.

I Sverige är det vanligt att föräldrar deltar i föräldrastödjande insatser under hela barnens uppväxt. För att detta ska vara tillgängligt för alla, arbetar vi i samverkan för att bättre möta de förutsättningar som utrikesfödda föräldrar har. Vi som arbetar tillsammans är bl.a. förskollärare på familjecentraler, Sfi-lärare från Svenska för invandrare, samhällskommunikatörer från Samhällsorienteringen, lärare från modersmålesenheten och distriktsköterskor från Barnhälsovården.

 

Att delta är helt frivilligt och gratis. Till de flesta aktiviteterna krävs det ingen anmälan. Eftersom det är begränsat antal platser i föräldrakursen Förälder i nytt land och Hjärtlungräddning barn krävs anmälan till dessa.

Datum