Familjebehandling

Behöver du som förälder råd och stöd i att sätta gränser och vägleda ditt barn? Känner du oro för din ungdom? Kanske har ni mycket konflikter i familjen och svårt att kommunicera med varandra? Då kan familjebehandling vara till hjälp.

Familjebehandling erbjuds på olika sätt och med olika metoder, anpassade efter familjens behov.  Målet är att familjebehandlare och familj tillsammans hittar nya sätt för att få till förändring och stärka tryggheten och tilliten i familjen. Ibland träffar familjebehandlaren hela familjen tillsammans, ibland förälder eller barn enskilt.

Familjer kan ansöka om familjebehandling eller erbjudas det som stöd efter en orosanmälan. Socialsekreteraren gör då en utredning som bedömer familjens behov. Familjebehandling är en frivillig insats, familjen bestämmer själv om de vill ha detta stöd eller inte.

Inom socialtjänsten i Skövde kommun har vi två verksamheter som erbjuder familjebehandling:

Lundvivegården (0-12 år)
Familjeteamet (13-20 år)

Kontakt

Vill du rådfråga, ansöka om familjebehandling eller annat stöd från socialtjänsten kan du kontakta mottagningssekreterarna på barn- och ungdomsavdelningen. Du når dem via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten Förfrågan om kontakt.