Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger som alkohol och narkotika kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. 

Efter ett tag brukar dock problemen börja koTablettermma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte på förhand att veta vem som kommer att hamna där eller hur lång tid det kan ta.

Riskbruk: När du exempelvis dricker så mycket alkohol att du riskerar att hamna i ett missbruk eller beroende. Konsumtionen innebär en klar risk för att utveckla kroppsliga skador.

Missbruk: Det har ännu inte uppstått något kroppsligt beroende av drogen, men risken är stor att det utvecklas till det. Det finns en klart ökad risk för att det ska uppstå fysiska skador och psykiska och sociala problem. På grund av drogerna kanske man inte lyckas med det man ska (hemma, i skolan eller på arbetet), man kanske gång på gång hamnar i riskfyllda situationer eller gör olagliga saker. Personer i missbrukarens omgivning brukar också påverkas negativt av missbruket.

Beroende: Detta kan innebära ett fysiologiskt, psykologiskt och socialt beroende, ofta alla tre samtidigt. Man har ofta utvecklat en tolerans (beroende på drog) vilket innebär att man behöver ta mer och mer droger för att få samma effekt eller må bra. Tas drogen bort kommer man troligtvis att få abstinens (illamående, oro, ångest eller dylikt) men det kan finnas ett beroende även utan abstinens.
                                                                                                                                                                                                             

Tecken på missbruksproblem

Några tecken på om ett barn eller ungdom har missbruksproblem kan vara att den unge:

  • skolkar mycket
  • får sänkta betyg
  • ofta är väldigt trött
  • ljuger eller får kraftiga humörsvängningar och blir aggressiv
  • luktar konstigt
  • har ovanliga märken på kroppen
  • blir väldigt kropps- och träningsfixerade (vid missbruk av exempelvis anabola steroider)

    Källa EU:s medicinska experter (Web4Health), UMO, vgregion.se, DSM-IV och ICD-10  

 

Vid oro för dig själv eller någon annan 

Är du orolig för att du själv eller någon i din närhet har missbruks- eller beroendeproblem kan du till exempel kontakta elevhälsan på din skola (kurator, skolsköterska), ungdomsmottagningen eller  vårdcentralen.

Du kan också vända dig till socialtjänsten i Skövde kommun. Gäller det oro för egen del eller för en kompis kan du kontakta Locus eller fältsekreterarna. Vid oro för någon vuxen i din närhet kan du kontakta socialtjänstens anhörigstöd, som kan lotsa dig vidare till rätt person. Mer information och kontaktuppgifter hittar du under "Länkar".