Locus - stöd och behandling för unga gällande alkohol, droger och kriminalitet

Locus är en öppenvård som vänder sig till ungdomar i åldern 13-20 år samt deras familjer.

  • Är du ung och skulle vilja ha någon att prata med om alkohol, droger och/eller kriminalitet?
  • Är du förälder och orolig för ditt barns beteende?
  • Är du orolig för en kompis som dricker för mycket eller har börjat använda droger?


Då kan du vända dig till oss på Locus. Vi arbetar med ungdomar som har ett riskfyllt beteende när det gäller alkohol, annan droganvändning eller kriminalitet. Ett riskfyllt beteende kan till exempel vara att befinna sig i miljöer där det förekommer alkohol eller droger även om man själv inte använder det. 

Vi kan erbjuda rådgivning och stöd till ungdomar och deras familjer. Ambitionen för Locus är att komma i kontakt med ungdomarna innan de utvecklat ett beroende av alkohol och/eller andra droger, eller hamnat i avancerad kriminalitet. Av erfarenhet vet vi att det är viktigt att arbeta med familjen och nätverket kring en ungdom.  


Locus kan erbjuda ungdomar, föräldrar och
andra berörda:

  • Kunskapsstöd och information
  • Rådgivning
  • Stöd- och behandlingsinsatser till ungdomar och föräldrar
  • Familjesamtal


Dels erbjuder vi råd och stöd som du kan få genom att  höra av dig direkt till oss, vi kallar det för stöd du kan välja själv, och dels arbetar vi på uppdrag av socialsekreterare.

Är du ung och misstänks för att ha begått ett brott? Då hittar du mer information här.

Du når oss via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten Förfrågan om kontakt.