Bild på vuxna som håller ett barn mellan sig i händerna

Lundvivegården

Som förälder upplever man många glädjefyllda stunder, men alla kan hamna i kriser och situationer då man kan behöva råd och stöd i frågor som rör föräldraskapet.

Lundvivegården är en verksamhet som arbetar för att stärka barns utveckling och skapa trygga relationer mellan föräldrar och barn. Vi vänder oss till familjer som har barn i åldern 0-12 år (eller väntar barn) och är bosatta i Skövde kommun.

Vi möter föräldrar som till exempel vill: 

  • få stöd i att bli en trygg och bra förälder
  • förbättra kommunikationen och samspelet med sitt barn
  • minska bråk mellan syskon
  • bli bättre på att hantera ilska hos barnet
  • få råd om hur de ska få barnet att lyssna
  • bli bättre på att hantera sin egen ilska och brist på tålamod
     

Så här arbetar vi

Vi delar med oss av vår kunskap om barns behov och om barns utveckling. I vårt arbete använder vi oss av ett flertal metoder och samtalsmodeller, stödet anpassas utifrån familjens behov. Utgångspunkten är alltid barnets bästa. Tillsammans med föräldrarna kommer vi överens om hur vi ska arbeta för att stödja barnets utveckling och hur ofta vi ska träffas.

Vi arbetar dels med familjebehandling, på uppdrag av socialsekreterare, men erbjuder också familjestöd (då tar du själv kontakt med oss).

Familjebehandling
Familjebehandling ges som en behovsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att innan en familj kan erbjudas detta stöd måste en socialsekreterare först utreda och bedöma familjens stödbehov. Mer information om hur en utredning går till hittar du här.  Om det behövs kan vi samarbeta med personer som är viktiga för familjen. Det kan till exempel vara personal från förskola, skola eller någon som står familjen nära.   

Kontakt
Vill du göra en ansökan om familjebehandling så vänder du dig till mottagningssekreterarna på barn- och ungdomsavdelningen. Du når dem via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten Förfrågan om kontakt