Bild på vuxna som håller ett barn mellan sig i händerna

Lundvivegården

Som förälder upplever man många glädjefyllda stunder, men alla kan hamna i kriser och situationer då man kan behöva råd och stöd i frågor som rör föräldraskapet.

Lundvivegården är en verksamhet som arbetar för att stärka barns utveckling och skapa trygga relationer mellan föräldrar och barn. Vi vänder oss till familjer som har barn i åldern 0-12 år (eller väntar barn) och är bosatta i Skövde kommun.

Vi möter föräldrar som till exempel vill: 

  • få stöd i att bli en trygg och bra förälder
  • förbättra kommunikationen och samspelet med sitt barn
  • minska bråk mellan syskon
  • bli bättre på att hantera ilska hos barnet
  • få råd om hur de ska få barnet att lyssna
  • bli bättre på att hantera sin egen ilska och brist på tålamod
     


Så här arbetar vi

Vi på Lundvivegården arbetar med biståndsbedömda insatser i form av familjebehandling, se nedan. I vårt arbete använder vi oss av ett flertal metoder och samtalsmodeller. Utgångspunkten är alltid barnets bästa. 

Familjebehandling
Familjebehandling ges som en behovsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att innan en familj kan erbjudas detta stöd måste en socialsekreterare först utreda och bedöma familjens stödbehov. Mer information om hur en utredning går till hittar du här.  Om det behövs kan vi samarbeta med personer som är viktiga för familjen. Det kan till exempel vara personal från förskola, skola eller någon som står familjen nära.   

Kontakt
Vill du göra en ansökan om familjebehandling så vänder du dig till mottagningssekreterarna på barn- och ungdomsavdelningen. Du når dem via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten Förfrågan om kontakt