Mobbning och kränkande behandling

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks.

Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker på internet, via e-post eller sms. Mobbning kan också vara att bli utfryst.

Mobbning är tyvärr vanligare än man tror. En tredjedel av alla skolbarn har blivit utsatta för någon form av mobbning under sin skoltid. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning.

Det är ett absolut förbud för vuxna i till exempel förskola eller skola att kränka elever, till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld. Diskriminering är när personal på en skola behandlar en person sämre än någon annan person i en jämförbar situation för att man till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige. Det kan också vara att en lärare, rektor eller annan personal trakasserar dig. Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller kvinnor. Även diskriminering man drabbas av som har samband med sina anhöriga är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Till exempel om ens föräldrar är homosexuella och man trakasseras för detta.

 

Hit kan du vända dig

Om du, eller någon du känner, har blivit utsatt för mobbning eller kränkande behandling ska du vända dig till någon vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator, rektor eller någon annan du har förtroende för. Du kan också börja med att berätta för någon vuxen hemma, för att sedan ta hjälp av den för att berätta för någon i skolan. Varje skola har en plan om hur man motverkar mobbning. Det är rektor som är ansvarig för att det inte förekommer mobbning på din skola.

Man kan anmäla sin skola om den inte har utrett en anmälan om trakasserier eller åtgärdat trakasserier. Kränkande eller diskriminerande behandling kan man anmälda till Barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.