Skolfrånvaro och problem i skolan

Din tid i skolan är förhoppningsvis en rolig tid, men ibland kan det hända något som gör att det känns jobbigt.

Det kan finnas många olika orsaker till att man inte mår bra i skolan, men oavsett vad det handlar om så kan det få konsekvenser för både undervisningen och i kontakterna med andra barn och vuxna.

Om det är något i skolan som inte känns bra, om du inte trivs eller om du behöver hjälp med ditt skolarbete är det viktigt att du berättar det för någon vuxen. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator, rektor eller någon annan du har förtroende för. Du kan också börja med att berätta för någon vuxen hemma, för att sedan ta hjälp av den för att berätta för någon i skolan.

Hur man trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver man som förälder hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Det kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att man är mobbad, har svårigheter i det sociala samspelet, till att man oroar sig för en förälder som har problem. Om man ofta är borta från skolan påverkar det identitetsutvecklingen och de framtida livsmöjligheterna på ett negativt sätt. Forsk­ning vi­sar att barn och ung­do­mar med hög skol­från­va­ro lö­per en ökad risk att ut­veck­la so­ci­alt av­vi­kan­de be­te­en­de som av­brut­na stu­di­er, miss­bruk och kri­mi­na­li­tet. Mer information om skolfrånvaro och problem i skolan hittar du under "Länkar".