Alkohol och droger

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. En drog är något som är giftigt, som man blir påverkad -och kan bli beroende- av.

Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och olika sjukdomar som alkohol kan medföra. Därför ska unga inte dricka alls och till skydd för dem finns det åldersgränser för när man får köpa alkohol.

Eftersom det kan vara stor skillnad mellan hur olika personer påverkas av alkohol kan man aldrig jämföra sitt eget drickande med andras. Det viktigaste är inte exakt hur mycket man dricker, utan att man är uppmärksam på andra saker som kan vara tecken på att man har eller håller på att få problem med alkohol. Det kan till exempel vara:

 • Att man tål mer. Dricker man ofta vänjer sig kroppen och man behöver mer alkohol än tidigare för att bli full.
 • Att man dricker mer än man hade tänkt.
 • Att man dricker så mycket att man får minnesluckor. Det kan vara ett tecken på att hjärnan börjat skadas.
 • Att man känner att man behöver dricka igen ”dagen efter”, för att må bättre eller för att man känner ett sug.
 • Att man fortsätter dricka fast man mår dåligt på något sätt.
 • Att drickandet gör att det går sämre i skolan eller på jobbet eller att man struntar i aktiviteter.
 • Att ens drickande förstör relationer med kompisar eller familjen.
 • Att man inte erkänner för sig själv hur mycket man dricker, och inte vill prata med andra om det.
 • Att man blir nedstämd, irriterad eller får ångest. Det kan bero på att man gjort något man ångrar eller skäms för när man varit full, att man vet att man dricker för mycket, eller att kroppen och hjärnan reagerar på alkoholen.
 • Att man ofta känner sig rastlös.
 • Att man får sömnproblem.
 • Att man får ont eller andra problem med magen.

Att dricka för mycket kan också leda till att man hamnar i riskfyllda situationer. Det kan till exempel handla om olyckor, bråk eller misshandel, sexuella övergrepp eller att man har sex fast man inte vill. Man kan också göra andra saker som man inte borde, som att begå brott eller skada sig själv eller andra, kanske med fara för sitt eget eller någon annans liv.

Källa: UMO samt 1177 Sjukvårdsrådgivningen


Vid oro för dig själv eller någon annan

Är du orolig för att du själv eller någon i din närhet har problem med alkohol eller droger kan du till exempel kontakta elevhälsan på din skola (kurator, skolsköterska), ungdomsmottagningen eller  vårdcentralen.

Du kan också vända dig till socialtjänsten i Skövde kommun. Gäller det oro för egen del eller för en kompis kan du kontakta Locus eller de förebyggande ungdomssamordnarna. Vid oro för någon vuxen i din närhet kan du kontakta socialtjänstens anhörigstöd, som kan lotsa dig vidare till rätt person. Ring kommunens kontaktcenter, på telefonnummer 0500-49 80 00, så får du hjälp att komma i kontakt med rätt person.