Diagnoser och besvär

Man kan drabbas av många olika slags problem som påverkar ens liv, hälsa och skola. 

Under "Länkar" hittar du hemsidan 1177. Där presenteras några vanliga diagnoser och tillstånd. Det är bra att skaffa sig mer kunskap för att förstå sig själv, sitt problem och var man kan söka hjälp.