Problem i familjen

De problem man har hemma kan göra att man ofta känner sig trött och har svårt att koncentrera sig i skolan.

Problem i familjen kan bland annat handla om att

  • det är bråk familjen
  • man inte har det bra hemma
  • familjen inte klarar sin ekonomi
  • man blir slagen eller hotad av någon i familjen
  • man är utsatt för sexuella övergrepp av någon i familjen
  • föräldrar eller andra vuxna använder droger eller har problem med alkohol
  • föräldrar eller någon annan i ens närhet har en psykisk sjukdom


Det är viktigt att ta kontakt med någon vuxen som du kan prata med och få råd. Du kan bland annat vända dig till elevhälsan på din skola (kurator, skolsköterska), till ungdomsmottagningen eller till socialtjänsten. Du hittar mer information och kontaktuppgifter under "Länkar".