COS-P Trygghetscirkelns föräldraskap

Kurs som fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn. Kursen kan ges både individuellt och i grupp.

COS-P bygger på anknytningsteori och handlar om hur man som förälder kan hjälpa sina barn bli trygga och få god självkänsla. Syftet med kursen är att stärka föräldrars förmåga att läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos barnet.

Under kursens gång undersöker vi vilket stöd vi som föräldrar behöver ge våra barn när de utforskar världen och sina känslor. Vi tittar på våra egna erfarenheter och funderar över hur de kan avspegla sig i vårt föräldraskap.

Vi tittar på filmklipp som visar barn och föräldrar i olika situationer och pratar om hur vi är tillräckliga som föräldrar. Du bestämmer själv hur mycket du vill dela med dig av till gruppen.

Vi träffas vid åtta tillfällen, det är gratis att delta. COS-P är en serviceinsats, vilket bland annat innebär att du inte registreras hos socialtjänsten. Har du frågor om kursen, eller vill anmäla ditt intresse, är du välkommen att kontakta Lundvivegården på telefonnummer 0500-49 87 18.