Hur gör jag en hushållsbudget?

Du kan göra en hushållsbudget med papper och penna. Skriv upp hushållets inkomster efter skatt samt eventuella bidrag (exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag). Lägg ihop hushållets inkomster och bidrag för att få fram hur mycket hushållet har att röra sig med varje månad.

Skriv sedan upp hushållets samtliga utgifter per månad. Du kan börja med de fasta utgifterna som hyra, el, försäkring, telefon och liknande utgifter. Skriv sedan ner de rörliga utgifterna som mat, kläder, hygienartiklar, nöjen och andra utgifter som kan variera. Om du har svårt att uppskatta dina rörliga utgifter så kan du samla kvitton under en månad.

Räkna samman de fasta och rörliga utgifter. Om utgifterna är högre än inkomsterna så behöver du fundera på vilka utgifter du kan sänka eller göra dig av med helt.

Du kan även använda dig av Budgetkalkylen på Konsumentverkets webbplats Hallå konsument, se länklista.

Vill du ha hjälp med att upprätta en hushållsbudget så är du välkommen att kontakta oss på Budget- och skuldrådgivningen.

Datum