Frågor och svar

Här hittar du svar på flera av de vanligaste frågorna vi på budget- och skuldrådgivningen brukar få.

Vad ska jag göra om pengarna inte räcker?
 • Betala hyra/boende, el och mat först 
  Medlemskap i a-kassa, ev. kostnader för arbetsresor, hemförsäkring och medicin är också viktiga utgifter. Om pengarna inte räcker måste du prioritera. 
 • Kan du öka dina inkomster? 
  Har du ansökt om ersättningar och bidrag som du har rätt till? Kan du gå upp i arbetstid? 
 • Kan du minska dina utgifter? 
  Gör en ekonomisk översikt; skriv en lista över inkomster och en lista över utgifter. Finns det några utgifter du kan sänka eller avstå från helt? 
 • Ta kontakt med den du är skyldig pengar 
  Agera så fort du kan om du inte kan betala en räkning. Kan du få skjuta på eller dela upp betalningen?  
 • Ta hjälp
  Ta kontakt med oss på Budget- och skuldrådgivningen i ett tidigt skede.  
  Sök hjälp från din omgivning när du märker att du får ekonomiska problem.
Vad ska jag göra om jag inte har pengar till hyran?

Hyran är en av de viktigaste räkningarna att betala. Den som inte betalar sin hyra i tid kan bli avhyst (vräkt) från lägenheten.

 

Försök först lösa skulden på egen hand eller genom stöd från familj eller vänner. Ta kontakt med hyresvärden och se om det finns möjlighet till en avbetalningsplan. Om skulden har gått vidare till inkasso är det dem du kontaktar för att se om det finns möjligheter att betala av skulden. Saknar du pengar kan du kontakta Försörjningsstödsenheten och ansöka om ekonomiskt bistånd. Då görs en individuell bedömning av din situation. Kontakta gärna oss på Budget- och skuldrådgivningen för att få råd. Både Försörjningsstödsenheten och Budget- och skuldrådgivningen kan du nå via kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 och via Skövde kommuns webbplats. 

 

Här kan du läsa mer om hyresavtal, rättigheter och skyldigheter

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter. De flesta villkor finns upprättat i avtal eller regleras i lagstiftning. En av dina skyldigheter är att betala hyran i tid. 

- Hyran betalas alltid i förskott och ska senast vara betald sista vardagen före varje kalendermånads början. T.ex. så ska juni månads hyra betalas senast den 31 maj.

- Hyresvärden har rätt att säga upp ett hyresavtal om hyresgästen inte betalar sin hyra. 

- Hyresrätten kan återfås om hyresskulden betalas inom tre veckor från det att uppsägning skett. I annat fall är hyresrätten förverkad vilket innebär att hyresvärden kan säga upp avtalet. 

- Upprepade förseningar och slarv med hyresbetalningen kan utgöra grund för uppsägning. Även upprepade störningar kan utgöra grund för uppsägning. 

- Om hyresgästen, trots påminnelser inte betalar in en obetald hyra, så kan hyresvärden uppmana hyresgästen att flytta ut från lägenheten på egen bekostnad. 

- Hyresvärden kan, efter formellt betalningsföreläggande för obetalda hyror, begära att Kronofogden avhyser/vräker hyresgästen från bostaden. En avhysning (vräkning) innebär att hyresgästen blir tvingad att flytta från sin bostad. Det är Kronofogden som genomför avhysningen.

Vad kan jag göra för att minska mina utgifter?

Se över dina avtal gällande elleverans, mobiltelefoni, bredband, försäkring, banktjänster och liknande. Finns det några avtal som du inte längre behöver och som kan sägas upp? Kan du hitta billigare avtal hos någon annan som säljer tjänsten?

För att jämföra olika leverantörer/företag så kan du vända dig till någon av konsumentbyråerna; Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Telekområdgivarna. Konsumentbyråerna ger kostnadsfri vägledning till konsumenter. Du hittar kontaktuppgifter till Konsumentbyråerna på deras webbsidor, se länklista.

För att få bättre koll på vad du lägger dina pengar på så kan du samla dina kvitton under en eller två månader samt gå igenom dina kontoutdrag. Finns det några utgifter som du helt kan avstå från? Du kan sänka dina kostnader till exempel genom att handla på second-hand, välja billigare alternativ, göra egna matlådor, promenera eller cykla istället för att ta buss eller bil.

Hur gör jag en hushållsbudget?

Du kan göra en hushållsbudget med papper och penna. Skriv upp hushållets inkomster efter skatt samt eventuella bidrag (exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag). Lägg ihop hushållets inkomster och bidrag för att få fram hur mycket hushållet har att röra sig med varje månad.

Skriv sedan upp hushållets samtliga utgifter per månad. Du kan börja med de fasta utgifterna som hyra, el, försäkring, telefon och liknande utgifter. Skriv sedan ner de rörliga utgifterna som mat, kläder, hygienartiklar, nöjen och andra utgifter som kan variera. Om du har svårt att uppskatta dina rörliga utgifter så kan du samla kvitton under en månad.

Räkna samman de fasta och rörliga utgifter. Om utgifterna är högre än inkomsterna så behöver du fundera på vilka utgifter du kan sänka eller göra dig av med helt.

Du kan även använda dig av Budgetkalkylen på Konsumentverkets webbplats Hallå konsument, se länklista.

Vill du ha hjälp med att upprätta en hushållsbudget så är du välkommen att kontakta oss på Budget- och skuldrådgivningen.

Vad händer om jag inte kan betala mina räkningar?

Det första du bör göra är att kontakta fordringsägaren (den som du är skyldig pengar) och se om det går att komma överens om en avbetalningsplan. Om ni inte hittar en gemensam lösning kan den som vill ha betalt vända sig till Kronofogden och ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande. Kronofogden är en myndighet som agerar mellanhand mellan dem som ska ha betalt och den som ska betala. 

Skulder till staten, exempelvis obetalda skatter eller studielån skickas direkt till Kronofogden för indrivning. Indrivning innebär att Kronofogden ska se till att skulden blir betald. Det gör de genom att utreda om något du äger kan säljas eller om en del av din lön kan gå till att betala skulden. 

Om det är ett företag som du är skyldig pengar kan företaget skicka en påminnelse och anlita ett inkassobolag innan de skickar ärendet vidare till Kronofogden.

Så här mycket kan en räkning växa om den inte betalas i tid: 

Påminnelseavgift: 60 kr 

Inkassoavgift: 180 kr 

Kostnad för ansökan om betalningsföreläggande: 300 kr 

Ombudsarvode vid ansökan om betalningsföreläggande: 380 kr 

Kostnad för grundavgift för indrivning hos Kronofogden: 600 kr/år 

Plus eventuell ränta på skulden 

Totalt: 1520 kr + ränta

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en anmärkning (”prick”) som visar att du inte har skött dina betalningar. Du får bland annat en betalningsanmärkning när en skuld har gått till Kronofogden. Det är dock inte Kronofogden som för register över betalningsanmärkningar. Anmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretag. Betalningsanmärkningen kan till exempel leda till att du inte får ta lån, teckna hyreskontrakt eller telefonabonnemang.

Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Hur och när blir jag av med en betalningsanmärkning?

Vanligtvis försvinner betalningsanmärkningen tre år efter att du har betalat skulden. Du kan läsa mer om betalningsanmärkningar på Kronofogdens webbplats, se länklista.

Vad är utmätning?

Om du inte kan betala dina skulder så kan fordringsägarna (de som du är skyldig pengar) skicka in skulderna till Kronofogden för att få hjälp med att driva in skulden genom så kallad utmätning. Utmätning betyder att Kronofogden beslutar att något du äger, exempelvis en bil eller ett hus eller del av din lön ska användas för att betala din skuld. Du kan läsa mer om utmätning på Kronofogdens webbplats, se länklista.

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering kan vara en möjlighet för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. En skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. Resten behöver du inte betala.  Målet med en skuldsanering är att du ska bli fri från dina skulder. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. På Kronofogdens webbplats kan du läsa mer om skuldsanering och där finns även ett självskattningstest. Om du vill ha hjälp och stöd med din ansökan om skuldsanering är du välkommen att höra av dig till Budget- och skuldrådgivningen.

Hur tar jag reda på var mina skulder finns?

Om en skuld har skickats till Kronofogden så kan du hitta information om skulden genom att logga in med mobilt bank-id under Mina Sidor på Kronofogdens webbplats. Saknar du mobilt bank-id kan du ringa till Kronofogden och få muntlig information eller information skickad till dig.

Skulder kan också finnas registrerade hos inkassobolag. Det finns inget register över samtliga skulder som en person har hos olika inkassobolag. Inkassobolagen brukar skicka brev med jämna mellanrum. Spara breven! De flesta inkassobolag har även Mina sidor som går att logga in på.

Ibland kan du hitta uppgifter om betalda räntor på dina skulder i din deklaration. Vill du ha hjälp med att upprätta en sammanställning över dina skulder så är du välkommen att kontakta oss på Budget- och skuldrådgivningen så hjälper vi dig med detta.

Spel om pengar

Har ditt spelande fått negativa konsekvenser? Har det lett till att du har skulder som du inte klarar att betala? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med att sammanställa dina skulder och titta på vilka olika handlingsalternativ du har.

Om dina skulder tillkommit på grund av spel om pengar så kan det vara viktigt att även få hjälp med att ändra ditt beteende. Du kan kontakta socialtjänsten, sjukvården, Stödlinjen eller ideell förening för att söka om hjälp. Du kan även registrera dig på Spelpaus.se och därmed stänga av dig från spel som kräver registrering.

Vad kan Budget- och skuldrådgivningen hjälpa till med?

Budget- och skuldrådgivningen kan erbjuda stöd och hjälp vid frågor som rör din privatekonomi. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och arbetar under sekretess. Vi kan bland annat hjälpa till med att:

- Se över dina inkomster och kostnader och upprätta en hushållsbudget. 

- Ge råd och tips på hur du kan förbättra din ekonomi. 

- Sammanställa dina skulder. 

- Titta på vilka olika alternativ till lösningar som finns för att komma ur en skuldsituation. 

- Ge råd och stöd inför ansökan om skuldsanering eller i arbetet med att upprätta en frivillig betalningsuppgörelse.