Vad händer om jag inte kan betala mina räkningar?

Det första du bör göra är att kontakta fordringsägaren (den som du är skyldig pengar) och se om det går att komma överens om en avbetalningsplan. Om ni inte hittar en gemensam lösning kan den som vill ha betalt vända sig till Kronofogden och ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande. Kronofogden är en myndighet som agerar mellanhand mellan dem som ska ha betalt och den som ska betala. 

Skulder till staten, exempelvis obetalda skatter eller studielån skickas direkt till Kronofogden för indrivning. Indrivning innebär att Kronofogden ska se till att skulden blir betald. Det gör de genom att utreda om något du äger kan säljas eller om en del av din lön kan gå till att betala skulden. 

Om det är ett företag som du är skyldig pengar kan företaget skicka en påminnelse och anlita ett inkassobolag innan de skickar ärendet vidare till Kronofogden.

Så här mycket kan en räkning växa om den inte betalas i tid: 

Påminnelseavgift: 60 kr 

Inkassoavgift: 180 kr 

Kostnad för ansökan om betalningsföreläggande: 300 kr 

Ombudsarvode vid ansökan om betalningsföreläggande: 380 kr 

Kostnad för grundavgift för indrivning hos Kronofogden: 600 kr/år 

Plus eventuell ränta på skulden 

Totalt: 1520 kr + ränta

Datum