Vad kan Budget- och skuldrådgivningen hjälpa till med?

Budget- och skuldrådgivningen kan erbjuda stöd och hjälp vid frågor som rör din privatekonomi. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och arbetar under sekretess. Vi kan bland annat hjälpa till med att:

- Se över dina inkomster och kostnader och upprätta en hushållsbudget. 

- Ge råd och tips på hur du kan förbättra din ekonomi. 

- Sammanställa dina skulder. 

- Titta på vilka olika alternativ till lösningar som finns för att komma ur en skuldsituation. 

- Ge råd och stöd inför ansökan om skuldsanering eller i arbetet med att upprätta en frivillig betalningsuppgörelse.

Datum