Vad ska jag göra om pengarna inte räcker?

 • Betala hyra/boende, el och mat först 
  Medlemskap i a-kassa, ev. kostnader för arbetsresor, hemförsäkring och medicin är också viktiga utgifter. Om pengarna inte räcker måste du prioritera. 
 • Kan du öka dina inkomster? 
  Har du ansökt om ersättningar och bidrag som du har rätt till? Kan du gå upp i arbetstid? 
 • Kan du minska dina utgifter? 
  Gör en ekonomisk översikt; skriv en lista över inkomster och en lista över utgifter. Finns det några utgifter du kan sänka eller avstå från helt? 
 • Ta kontakt med den du är skyldig pengar 
  Agera så fort du kan om du inte kan betala en räkning. Kan du få skjuta på eller dela upp betalningen?  
 • Ta hjälp
  Ta kontakt med oss på Budget- och skuldrådgivningen i ett tidigt skede.  
  Sök hjälp från din omgivning när du märker att du får ekonomiska problem.

Datum