Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ansöka om ekonomiskt bistånd

Ansökan om begravningskostnaderna görs till försörjningsstödsenheten i Skövde kommun. Innan en ansökan görs om begravningskostnaderna ska dödsboanmälan eller bouppteckning vara färdig.

Uträkning av bistånd

Högsta godtagbara kostnad för en begravning vid ansökan om ekonomiskt bistånd är ett halvt prisbasbelopp. Eventuellt bistånd minskas med de tillgångar som finns i dödsboet. Tänk på att alla tillgångar i dödsboet i första hand ska gå till begravningen.

Ansökan och handlingar

Ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader görs via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha tillgång till någon form av e-legitimation, exempelvis BankID. För att ansökan ska vara fullständig behöver vissa handlingar som rör dödsboet skickas med. Därför är det bra om du har dem nära tillhands när du fyller i ansökan. Du kan välja att antingen ladda upp handlingarna som bilagor till ansökan eller skicka dem med post till försörjningsstödsenheten.

Det finns även möjlighet att ansök om begravningskostnader via en blankett. Kontakta oss om du önskar få en blankett hemskickad.

Om du önskar mer information om ansökan, kostnader eller vilka handlingar som behövs kan du kontakta oss via Kontaktcenter. Försörjningsstödsenheten nås lättast på vardagar mellan 08.30-09.30.