Förstå och hantera tid

Förstå och hantera tid

Att förstå och hantera tid är något som förväntas av oss, både av samhället i stort och av människorna i vår närhet. För många människor är detta svårt.

Att förstå och hantera sin tid är mer att bara kunna klockan. Det handlar om känslan för tid och tidens gång, att kunna tolka urtavlan för analog tid, att förstå digital visning av tiden, känna till nästa viktiga tidpunkt, föreställa sig tid, räkna ut tidsskillnader och lägga ihop tidslängder, behärska begrepp, förstå gradvisa förändringar och att glömma bort tiden när något oväntat sker… Det är helt enkelt väldigt många olika saker som behöver fungera för att vår egen tidshantering också ska göra det.

en klockanär?


Du hittar mer information om att förstå och hantera tid i våra faktablad.

Om du klickar vidare kan du också hitta kartläggningsmaterial för hur situationen ser ut idag och stödmaterial för hur vardagen ska fungera bättre

 

Bilder: Papunets bildbank, www.papunet.net, Elina Vanninen