Kommunicera

För många med kognitiva funktionsnedsättningar är kommunikation svårt. Kommunikation handlar om att förstå sociala koder och läsa av andra människors ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det handlar också om förmågan att ta till sig, förstå och komma ihåg det som sägs så att det är möjligt att använda sig av den informationen senare.

en som pratar och en som inte förstår     en som pratar och en som förstår

Det finns många metoder och hjälpmedel för att underlätta och göra kommunikationen lättare för den som har svårt med det.

 

Du hittar mer information om kommunikation i våra faktablad.

Om du klickar vidare kan du också hitta kartläggningsmaterial för hur situationen ser ut idag och stödmaterial för hur vardagen ska fungera bättre.

 

För dig som har svårt med kommunikation på grund av dyslexi - så finns det ett eget avsnitt för det med tips på material.

 

Bildkällor: Papunets bildbank, www.papunet.net, Sclera  & Ritva Hämäläinen, Savas , Sclera