Kognition & kognitivt stöd

Kognition är ett paraplybegrepp för hjärnans förmåga att ta in, bearbeta och reagera på information. Kognitivt stöd är allt som gör det lättare att kommunicera, förstå, planera, komma ihåg och organisera vardagen.

                                                                        Bild som visar en figur som tänker
Kognitivt stöd kan vara bilder, text eller ljud. Det kan också vara anpassningar av den fysiska miljön - till exempel att minska onödiga intryck. Det kan vara knep och strategier - som att ställa medicinen vid kaffebryggaren för att komma ihåg att ta den vid morgonkaffet. Kognitivt stöd kan vara praktiska prylar – lågteknologiska saker som post-it-lappar och whiteboardtavlor där du skriver upp det du vill komma ihåg och högteknologiska som till exempel smartphones och surfplattor med appar som ger påminnelser eller visar vägen med GPS. 

Människor i din omgivning kan också fungera som kognitivt stöd – till exempel genom att de påminner dig när det snart är dags att gå eller att de undviker att prata med dig när du är upptagen.

 

Om du letar vidare här i Kunskapsbanken kan du läsa mer om kognition och kognitivt stöd inom olika områden där det kan uppstå problem i vardagen.
Om du vill se mer praktiska exempel på kognitivt stöd är du välkommen till vår visningsmiljö Vardagstanken!

 

texten ovan är främst hämtad från: www.kognitivtstod.se 

Bildkälla: Papunets bildbank, www.papunet.netKuvako