Sköta sin hygien

Sköta sin hygien

Att sköta sin hygien kan vara krångligt om man har svårigheter med att planera & strukturera, annorlunda kroppsuppfattning, att sinnesintryck tolkas annorlunda, nedsatt motorik, bristande tidsuppfattning etc. Det kan ta mycket energi och prioriteras bort. Det är också något som kan vara svårt att söka hjälp kring.

För den som vill göra ett gott intryck är hygien ett område som måste skötas. Även människor som man känt länge kan känna sig besvärade av att vistas eller synas i ens närheten av den som är ovårdad. Det är lite tabu att inte sköta sin hygien och därför är det sällan någon som vill säga till om man är ofräsch.

smutsiga kläder

 

Du hittar mer information om att sköta sin hygien i våra faktablad.

Om du klickar vidare kan du också hitta kartläggningsmaterial för hur situationen ser ut idag och stödmaterial för hur vardagen ska fungera bättre.

 

Bildkälla: Papunets bildbank, www.papunet.net, ARASAAC