Jag söker hjälp och stöd för någon annan

Jag är orolig för någon som är under 20 år

Är läget akut?  
Vardagar dagtid ringer du Skövde kommuns kontaktcenter. Under kvällar, nätter och helger så ringer du socialjouren.  

Akut social hjälp (skovde.se) 
Kontakcenter: 0500-49 80 00 
Socialjouren: 0500-49 74 21/ 0500-49 74 21 

Mottagningssekreterarna
Vill du prata med en socialsekreterare om din oro eller få hjälp att göra en orosanmälan? 

Locus 
Vill du prata med någon om din oro för en 
ungdom som är mellan 13 och 20 år? Du kan t.ex. vara en kompis, ungdomsledare, förälder eller annan anhörig Rådgivning och stöd kring alkohol, droger eller kriminalitet. 

Locus Öppenvård (skovde.se)  

Elevhälsan
På din skola finns elevhälsan med bland annat skolkurator och skolsköterskaHit kan du vända dig för stöd och råd. Du kan även få hjälp att komma i kontakt med rätt hjälpinstans.  

Kojan 
Mår någon i familjen dåligt så påverkar det alla. Kojan är stödgrupp för den som är mellan 7 och 19 år och som har någon i sin närhet som  missbrukar alkohol, droger, eller mår psykiskt dåligt.  

BRIS – För dig som är under 18 år
Är du orolig för t.ex. en kompis eller syskon. På BRIS kan du som är upp till 18 år
 anonymt prata, chatta eller maila med en vuxen om din oro. Alltid öppet – även på natten. 
Ring, mejla eller chatta med Bris | Bris - Barnens Rätt i Samhället 

BRIS - För vuxna 
För dig som har frågor eller känner oro för ett barn. På BRIS kan du prata anonymt med en kurator. 

Start | Bris - Barnens Rätt i Samhället 

Maskrosbarn 
Ungdomar och mellan 13 och 19 år kan få stöd hos Maskrosbarn. Här möter de trygga vuxna som vet hur det är att ha en förälder som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. 

1177 Vårdguiden
Här finns information och hänvisningar till fler stöd och hjälpinsatser.  

Anhörigstöd  
Har du någon i din närhet som har problem med alkohol eller droger och vill ha stöd i din situation?  

Familjestöd (skovde.se)
M
issbruk (skovde.se)

Jag är orolig för någon som är över 20 år

Är läget akut?  
Vardagar dagtid ringer du Skövde kommuns kontaktcenter. Under kvällar, nätter och helger så ringer du socialjouren.  

Akut social hjälp (skovde.se) 
Kontakcenter: 0500-49 80 00 
Socialjouren: 0500-49 74 21/ 0500-49 74 21 

Vuxenenheten  
Här kan du prata med en socialsekreterare om din oro. Du kan även få hjälp att göra en orosanmälan.  

Stödcentrum Allén 
Här kan du få 
rådgivning och stöd som anhörig till någon som har problem med alkohol eller droger. 

Broschyr Stödcentrum 

1177 Vårdguiden

Här finns information och hänvisningar till fler stöd och hjälpinsatser.