Serviceinsatser missbruk

Serviceinsatser är informerande, rådgivande och förebyggande och kräver inte att du genomför en utredning hos en handläggare. Du registreras inte i socialtjänstens register och det är kostnadsfritt.

Vi erbjuder serviceinsatser i form av behandlingsprogram, se nedan. Dessa pågår under en begränsad tid och vänder sig till vuxna som upplever problem kring alkohol och narkotika. Vi erbjuder också serviceinsats för dig som är anhörig till någon med dessa bekymmer. 

Återfallsprevention
Återfallsprevention sker i grupp med andra deltagare och syftar till att förebygga återfall i missbruk. Deltagaren bör ha ett bestämt mål med sin nykter/drogfrihet för att kunna tillgodogöra sig kursen. Det är ett erbjudande till deltagaren om att testa nya strategier i livet. I återfallspreventionskursen lär vi oss att människors tankar styr vårt beteende och vårt beteende i sin tur påverkar våra tankar. Kan vi förändra våra tankar kan vi ändra mycket med vårt beteende. 

Under kursens gång pratar vi bland annat om att hantera tankar på alkohol/drogen, att hantera sug och planera för nödsituationer.   

För att delta i kursen krävs: 

  • Att deltagaren har påbörjat sin drogfrihet/nykterhet innan kursstart.  
  • Att deltagaren är drogfri/nykter under de 10 veckorna kursen pågår. Detta för att få tillgång till en opåverkad hjärna då det är våra tankar vi ska arbeta med.  
  • En önskan om att vilja förändra och jobba med sig själv och sitt beteende.  
  • Att deltagaren besitter basala läs-och skrivfärdigheter.  
  • Att deltagaren deltar aktivt under träffarna och gör hemuppgifter för att uppnå bästa effekt av kursen. 

 

Anhörigstöd
För många är det naturligt och positivt att hjälpa eller stötta en familjemedlem/närstående som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen hand. Men man kan också känna oro eller förtvivlan, eller brottas med dåligt samvete och tycka att man aldrig räcker till. Som anhörig är du ovärderlig och därför kan du behöva stöd och/eller tid för dig själv.  

Kontakt gällande serviceinsatser

Stödcenter missbruk
Öppen mottagning: Mån, Ons, Fre 08:00-10:00 
Övriga tider varje vardag 08:00-16:30 erbjuder vi tidsbokade besök.   

Telefon: 0500-49 73 17
Mailadress hittar du här.

Besöksadress: Södra Trängallén 1, Skövde