Är du mellan 13-20 år och vill ha stöd?

Tonårstiden kan ofta vara en tuff tid. Vi erbjuder olika sorters stöd, om du vill prata om det som bekymrar dig.

Det kan handla om att du har bekymmer med alkohol och droger, att du har det jobbigt i skolan eller hemma, känner dig osäker på dig själv, bråkar med kompisar eller föräldrar. Det kan också vara något annat som gör att du mår dåligt. Vi erbjuder även stöd till föräldrar.

Detta är ett frivilligt stöd, som du väljer själv, och som du kan få under en kortare tid. Behöver du förlängt stöd så måste socialtjänsten först bevilja detta.  

Stödet erbjuds till alla som behöver och vill ha det, det kostar inget och du registreras inte hos socialtjänsten. Vi har tystnadsplikt – men också anmälningsplikt om du som är under 18 år utsatts för misshandel eller övergrepp.

Länkar till stöd som du kan välja själv:

Locus - råd och stöd gällande alkohol, droger och kriminalitet

Familjeteamet - råd och stöd för ungdomar och familjer

Förebyggande ungdomssamordnare - råd och stöd, lotsning till andra stödformer

Kojan - stödgruppsverksamhet för unga som växer upp i familjer där det förekommer missbruk och/eller psykisk ohälsa

Resursmöte - SIP - möte där man bjuder in vuxna som är viktiga för dig, för att de tillsammans ska kunna stötta dig på bästa sätt

SIG (Social insatsgrupp) – samverkan kring unga som befinner sig i riskzon för att utveckla en kriminell livsstil eller som vill bryta en kriminell livsstil

Mini-Maria - Mini-Maria Östra är en mottagning för ungdomar upp till 21 år där oro eller problematik finns gällande alkohol, droger eller spel om pengar

  

Andra verksamheter

Du kan också söka stöd hos andra verksamheter, som hos ungdomsmottagningen, elevhälsan eller hos olika ideella organisationer:

Ungdomsmottagningen är till för alla ungdomar upp till 25 år. Dit kan du vända dig om du känner dig orolig, inte mår bra, har frågor om kroppen, sex, preventivmedel eller om du vill fråga om något som känns viktigt för just dig.

Elevhälsan finns till för dig som går i grundskolan eller på gymnasiet. Där kan du få råd, stöd eller vägledning i det mesta som rör din studie- och livssituation. Inom elevhälsan arbetar bland annat skolkuratorer, skolsköterskor och psykologer.

Annat stöd. Här har vi samlat länkar och telefonnummer till olika verksamheter och föreningar (till exempel Tjejjouren Elina, killfrågor.se och Röda korset).