Stöd till dig som är förälder

Som förälder upplever man många glädjefyllda stunder, men alla kan hamna i kriser och situationer då man kan behöva råd och stöd i frågor som rör föräldraskapet.

Ibland hamnar vi som föräldrar i negativa mönster där man kan känna sig otillräcklig, maktlös och frustrerad. Vi erbjuder råd och stöd till dig som vill bryta dessa mönster och hitta nya möjligheter. Det kan innebära att vi träffar familjen i olika konstellationer; vi kan ha samtal med hela familjen, med några av familjemedlemmarna eller enskilda samtal med föräldrar eller ungdom. Vi erbjuder även olika föräldrastödsprogram.

Detta är ett frivilligt stöd, som du väljer själv, och som du kan få under en kortare tid. Behöver du förlängt stöd så måste socialtjänsten först bevilja detta.  

Stödet erbjuds till alla som behöver och vill ha det, du registreras inte hos socialtjänsten och det kostar inget (frånsett familjerådgivning där du får betala en avgift). Vi har tystnadsplikt – men också anmälningsplikt om ditt barn utsatts för misshandel eller övergrepp.

Länkar till stöd som du kan välja själv: 

Familjecentralen Kärnan

Familjecentralen Symfoni

Föräldrarådgivning (0-12 år) - råd och stöd för föräldrar

Familjeteamet (13-20 år) - råd och stöd för föräldrar och ungdomar

Locus (13-20 år) - råd och stöd gällande alkohol,  droger och kriminalitet

Förebyggande ungdomssamordnare - råd och stöd, lotsning till andra stödformer

Familjerätt - samarbetssamtal och stöd gällande vårdnad, boende, umgänge

Familjerådgivning - samtalsstöd för vuxna med relationsproblem. OBS! Ej kostnadsfritt

Resursmöte - samlar nätverket kring den unge, för att tillsammans ge bästa möjliga stöd

Social insatsgrupp (SIG) - samverkan kring unga som befinner sig i riskzon för att utveckla en kriminell livsstil eller som vill bryta en kriminell livsstil

Länkar till föräldrastödsprogram:

ABC - Alla barn i centrum (3-12 år)

ABC - Tonår (13-19 år)

Komet - KOmmunikationsMETod (12- 18 år)

BIFF - Barn i föräldrars fokus (för föräldrar som separerat)

COS-P Trygghetscirkelns föräldraskap (3 - 12 år)