Begränsningar för elsparkcyklar i Skövde kommun

För de företag som verkar i Skövde kommun med uthyrning av elsparkcyklar, gäller särskilda villkor.

Dessa villkor innebär bland annat att det finns zoner där det inte är tillåtet att framföra elsparkcykeln eller att det i vissa zoner inte går att köra högre än en viss hastighet.

Det är exempelvis inte tillåtet att köra genom Kyrkparken.

Datum