Föreningsledarstipendium

Varje år utser kultur- och fritidsnämnden årets föreningsledare som får mottaga ett stipendium på 20 000 kr.

Skövde kommuns föreningsledarstipendium inrättades 1993 och delas årligen ut till person/personer som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten i Skövde kommun. Det ideella arbetet kan vara som organisationsledare (i styrelse, sektion, valberedning eller liknande) eller aktivitetsledare i verksamheten. Det kan också handla om funktionärsarbete.

Nominering/Ansökan

Förslag på stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast den 12 november 2023 tillsammans med en motivering via formuläret nedan.

Utdelning

Stipendiat utses efter ett ansökningsförfarande. Även sådana som inte har sökt kan komma i fråga. Stipendiaten utses av kultur- och fritidsnämnden.

Tidigare stipendiater

Information om dig som nominerar: 
Namn:
Telefonnummer:
Information om personen du vill nominera: 
Namn:
Telefonnummer:
Mailadress:
Adress:
Hur länge har personen varit aktiv i föreningen?
Motivering (max 1500 tecken):
Övrigt:Skövde kommun hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. För mer information om kommunens regler för personuppgifter se www.skovde.se/personuppgifter