Föreningsledarstipendium

Varje år utser kultur- och fritidsnämnden årets föreningsledare som får mottaga ett stipendium på 20 000 kr.

Skövde kommuns föreningsledarstipendium inrättades 1993 och delas årligen ut till person/personer som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten i Skövde kommun. Det ideella arbetet kan vara som organisationsledare (i styrelse, sektion, valberedning eller liknande) eller aktivitetsledare i verksamheten. Det kan också handla om funktionärsarbete.

Nominering/Ansökan

Förslag på stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda i slutet av 2024 tillsammans med en motivering. Nomineringspeioden öppnar igen under 2024.

Utdelning

Stipendiat utses efter ett ansökningsförfarande. Även sådana som inte har sökt kan komma i fråga. Stipendiaten utses av kultur- och fritidsnämnden.

Tidigare stipendiater