Föreningsledarstipendium

Varje år utser kultur- och fritidsnämnden årets föreningsledare som får mottaga ett stipendium på 20 000 kr. Nominera senast 20 november.

Skövde kommuns föreningsledarstipendium inrättades 1993 och delas årligen ut till person/personer som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten i Skövde kommun. Det ideella arbetet kan vara som organisationsledare (i styrelse, sektion, valberedning eller liknande) eller aktivitetsledare i verksamheten. Det kan också handla om funktionärsarbete.

Nominering/Ansökan

Förslag på stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast den 20 november tillsammans med en motivering via formuläret nedan.

Utdelning

  • Stipendiat utses efter ett ansökningsförfarande. Även sådana som inte har sökt kan komma i fråga. Stipendiaten utses av kultur- och fritidsnämnden.

 

 Tidigare stipendiater

Tidigare stipendiater hittar du här.

Kontaktuppgift för dig som nominerat:
Kontaktuppgifter till den nominerade:
Bostadsadress
Motivering. Max 1500 tecken:
Jag godkänner att Skövde kommun hanterar mina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer på https://skovde.se/personuppgifter/
När du skickat in din nominering kommer en meddelanderuta upp som sammanställer de uppgifter som du lämnat och bekräftar att din nominering har gått vidare till Kultur- och fritidsnämndens inkorg.