Kulturstipendium

För att uppmuntra kulturutövare i Skövde kommun delar kultur- och fritidsnämnden ut kulturstipendier på 20 000 kronor till en eller flera mottagare varje år. De delar även ut ett Honorärspris till minne av Lennart Wilkmar årligen till någon som gjort en kulturgärning under många år i kommunen.

Kulturstipendiet delas ut som belöning eller som stöd och uppmuntran för verksamhet inom litteratur, musik, bildkonst, koreografi, teater, foto, film, konsthantverk eller andra områden av kulturell verksamhet. Stipendiaten ska ha en tydlig anknytning till Skövde. 

Stipendiet instiftades 1964, då Kulturhuset byggdes, och föregås av ett nomineringsförfarande. Stipendiater utses vid ett kultur- och fritidsnämndssammanträdet i april och delas ut på nationaldagen den 6 juni.

Nominering/ansökan

Nominerings- och ansökansperioden för 2024 har passerat.

Honorärpris till minne av Lennart Wilkmar

Skövde kommuns honorärpris är en utmärkelse. Det delas ut för värdefulla insatser genom en mångårig kulturgärning som har gjort ett bestående avtryck i Skövdes kulturliv. Kultur- och fritidsnämnden utser en mottagare för utmärkelsen på nämndsammanträdet i april. Detta föregås inte av något nomineringsförfarande. Priset är en gåva i form av ett konstverk som av nämnden är inköpt för detta ändamål.

Utmärkelsen uppmärksammas årligen i samband med firandet av nationaldagen den 6 juni.

Tidigare stipendiater

Regler för Skövde kommuns kulturstipendium och honorärpris