Bild från Billingesluttningen

19. Billingesluttningen

Billingssluttningen närmast Skövde stad erbjuder en rad fina miljöer. Här finns berg- och rasbranter, ädellöv- och blandskog med inslag av barr, sprickdalar, en fin lundflora och vacker utsikt.

Söder om Billingehus är ädellövträden grova och på våren lyser vårärten röd i sluttningen. Området från Billingehus fram till Lerdalavägen är täckt med lövträd med inslag av barr. Här finns hassel och tidigt på våren blommar tibasten på bar kvist. Senare på våren flyger stora flockar med stenknäck i sluttningen.

Strupen är en vacker sprickdal i diabasen, som här visar sina typiska, långsmala stenpelare. Dalen fortsätter som en kanjon i lerskiffer. I Rhododendrondalen är främmande växter och träd som till exempel ginkgo-trädet planterade. Skönast är området i maj då de jättelika rhododendronbuskarna blommar.

Området kan lätt nås från närliggande bostadsområden, via Billingeleden eller dess anslutningar. Norr om Billingehus, på platån, finns en trevlig utsiktsplats med p-plats.