Mellersta Billingen: Nr 19-41

Mellersta Billingen präglas av stora ädellövskogar och en mosaik av betade hagmarker och porlande bäckar.

Mellersta Billingen präglas framförallt av de väldiga lövskogar som breder ut sig i sluttningen. Här finns också ett småskaligt odlingslandskap med mindre åkerlappar och betade hagmarker. Längs de små bäckarna som rinner nerför sluttningen kan man studera de lagrade bergarterna. Floran är mestadels rik. På platån finns vidsträckta högmossar med vildmarkskaraktär.