20. Norra brottet med rastplats

Väster om Cementas norra stenbrott finns en utsiktsplats med en geologisk utställning.

Stora stenblock med olika typer av fossil ligger utlagda, bland annat kan man se ortoceratiter (bläckfiskskal) och stromatoliter (förstenade bakteriekolonier). På plats har man också fin utsikt över Skövde stad.

I Norra brottet pågår fortfarande brytning av kalksten för att tillverka cement. Brottet är mycket intressant då stora mängder fossil kan påträffas här. I bergspringorna häckar idag skogsduvor.

Utsiktsplatsen nås enklast från Södra Bergvägen.