Bild på Havstenasjön

22. Havstenasjön

Havstenasjön är en av de mest intressanta fågelsjöarna i Skövde kommun. Sjön är en näringsrik slättsjö i miniatyr och ligger i en dödisgrop i Däldernas kamelandskap.

Under vår och försommar är det högljudd aktivitet i sjön där en skrattmåskoloni märks mest och ger skydd åt arter som skäggdopping, smådopping, brunand, sothöna och rörhöna.

I vattnet finns både större och mindre vattensalamander (vattenödla). Sydväst om sjön finns sumpskogar med klibbal och björk. Käpplundaskolan använder sjön mycket i sitt naturarbete.

Havstenasjön är lättillgänglig, parkering sker lämpligen vid skolan.