23. Ulveksbackarna

Ulveksbackarna har ett av de mest utpräglade kamelandskapen i Skövde. Terrängen är kraftigt kuperad och nivåskillnaderna är hisnande med uppemot 30 m mellan kullar och sänkor.

Ulveksbackarna ligger på Billingssluttningen i norra delen av Skövde tätort. Det är ett utpräglat kamelandskap med kraftiga kullar och sänkor, som bildades i samband med senaste inlandsisens avsmältning. Nivåskillnaderna mellan de högsta topparna och de djupaste sänkorna är som mest ca 30 meter.

Vegetationen domineras av ek och björk samt hassel. Även fågelbär, hägg, lind och skogsolvon förekommer. Växter som du kan hitta är t.ex. vitsippa, tandrot, vårärt och rödblära. Områdets närhet till stadsbebyggelsen gör att det har en stor betydelse som närströvområde.