24. Karstorpssjön med Aspöravinen

Karstorpssjön är den största av flera sjöar i kamelandskapet vid Aspö. Omgivningen är kullig och mycket varierad med öppna marker, löv- och barrskog och gott om sänkor och våtmarker.

De flesta sjöarna är näringsrika och har ett bra pH-värde. Svarttjärn skiljer sig dock från de övriga genom sin näringsfattigdom och omges av gungflyn.

Ett fågeltorn finns söder om Karstorpssjön. Här häckar brun kärrhök och både näktergal, gräshoppsångare och rosenfink sjunger i snåren. Fjärilar som blått ordensfly kan ses i markerna.

Vid Aspö gård finns stadsbondgård och naturskola. Området lockar till aktiviteter som bad, cykling och vandring. En intressant forntidsstig utgår från gården. Karstorpssjöns vatten rinner ge-nom Aspöravinen där orörd skog, grova ekar och en rik flora kan påträffas.

Vid infarten till Aspö finns en allmogeåker med gammaldags ogräsarter. Området är utmärkt för cykelutflykter och kan nås både via Karstorp och Aspö där det finns p-platser.