28. Betesmarkerna vid Brona

Betesmarkerna vid Brona är sandiga och det finns rikligt med färggranna torrängsväxter som smällglim, tjärblomster, kärringtand och getväppling.

Betesmarkerna vid Brona är även känt för sin rika fjärilsfauna. Soliga sommardagar kan du få se den sällsynta och värmeälskande hökblomsternätfjärilen fladdra över markerna. I de mer lundartade delarna hittar du skogsknipprot och skogsnycklar.

Området nås från Rånnavägen eller Mariestadsvägen.