29. Skåningstorpskärret

Skåningstorpskärret är ett litet extremrikkärr med stora naturvärden. Under sommaren blommar blodnycklar, vaxnycklar, flugblomster och kärrknipprot (på bilden) här.

I källbackarna svävar kransalger och fina ytor med axag finns i källmynningarna. Kärrflikmossan och flera andra ovanliga mossor pryder kärret. Ta med en lupp och förundras över mossorna som i förstorning liknar gröna snökristaller.

Området kan nås via en avtagsväg vid Mareistadsvägen , väg 26, eller anslutning från Billingeleden.