34. Kulaboda

Vid Kulaboda finns en vacker hassel- och ekbacke. Källor från lerskifferlagret översilar sluttningen och marken nedanför.

I botten av en skvalränna, som skurits ut av inlandsisen, ligger ett av Nordbillingens få rikkärr. Smörboll, tätört, slåtterblomma och många fler arter pryder detta lilla källkärr.

Tack vare röjning hålls kärret öppet och kan fortsätta att bjuda besökare på sommarens blomsterprakt!

Området är biotopskyddat och ligger strax norr om Liden.