Bild från Stöpens motionsspår

36. Stöpens lövskog

Väster om Stöpen finns ett stort ädellövsskogsområde med rik lundflora. Garpängsbäcken rinner genom norra delen av området och i söder finns källpåverkade partier.

Ek, björk och hassel dominerar området, med inslag av bland annat ask, sälg och gran. I den typiska lundfloren märks långsvingel, stinksyska, gulsippa, tandrot och hässelklocka.

Ett motionsspår går genom området som är lättillgängligt och ligger på cykelavstånd från Stöpen.