38. Vallersjön och Gråmur

Vallersjön på Nordbillingens diabasplatå är en oas för den trötte vandraren. Sjön ligger avskilt i en sänka på diabasplatån.

Sjön kringgärdas av löv- och barrskogar, men på norra sidan finns en liten strand.

Sjön har god vattenkvalitet och högt pH-värde. Den avvattnas genom en bäck som rinner norrut i en bred sprickdal förbi fornborgen Gråmur. Från Gråmur är utsikten mot sjön Östen fantastisk. Billingeleden mot Gråmur passerar strax intill Vallersjön.