Bild på desmeknopp

61. Tovatorpsbäcken

Tovatorpsbäcken bildar vackra meandrande fåror i kanten av övningsfältet. Bäcken rinner fram i en ravin som omgärdas av vackra klibbalskogar på fuktig näringsrik mark.

Längs ravinen är skogen ställvis grov och orörd med gott om död ved. På sluttningarna ned mot Tovatorpsbäcken ståtar riktigt grov tall och ek.

Längs bäcken trivs växter som desmeknopp, stutbräken, hässleklocka och humle. Med lite tur kan du höra den sällsynta flodsångaren och se kungsfiskaren fiska.

I den gandominerade sumpskogen finns stora mängder av den sällsynta dunmossan. Bland intressanta svampar märks svartröd kremla och krusbärskremla. Skogen har ett rikt fågelliv med bland annat mindre hackspett.