Östra Skövde: Nr 57-69

Östra Skövde domineras av åar och åraviner, våtmarker, skogar och den vackra fågelsjön, sjön Östen.

I slättlandskapet öster om Skövde är åarna och åravinerna ett säreget inslag. Här finns orörda skogar, våtmarker som är attraktiva rastplatser för flyttande fågel och fina öringvatten. Ändmoränerna vid Igelstorp höjer sig markant över terrängen och har en intressant torrängsflora. Östen i norr är en fågelsjö av högsta klass som framförallt är känd som rastplats för tusentals sångsvanar och tiotusentals gäss.