62. Paradissjön

Paradissjön är populär på försommarnätterna, bland sjungande gräshoppssångare och sävsångare. Den sällsynta azurblå kungsfiskaren häckar i området och ses när den söker föda.

Tidig vår besöker även sångsvanar och rastande änder området.
 
Sedan Tovatorpsbäcken dämdes i början av 90-talet har mer än 130 fågelarter observerats i sjön. Smådopping, svarthakedopping, rörhöna och forsärla häckar här. Fiskgjuse och brun kärrhök ses ofta vid sjön. I bäcken nedströms Paradissjön finns öring. På våren under lekperioden kokar vattnet av tusentals elritsor. Ett fågeltorn finns väster om våtmarken.
 
Paradissjön ligger på cykelavstånd från Skövde och nås via Segerstorp.