65. Klagstorp och Rosån

I Klagstorps gamla park och hage erbjuds vandring bland riktiga jätteträd i form av gammelekar, lindar och mycket grov bok. Tänk om dessa väldiga bjässar kunde skvallra om gångna tider!

Träden i Klagstorps gamla park är säregna och hyser en rik och värdefull flora av sällsynta lavar, till exempel gul dropplav, sotlav och gulpudrad spiklav.
 
Söder om hagen slingrar sig Rosån fram. En frodig lövsumpskog med klibbal och gråal kantar den djupa ravinen. Inslaget av döda träd och lågor är stort, vilket gynnar olika svamparter, t ex scharlakansröd vårskål som du kan se på bilden ovan. Markfloran är rik med gullpudra, bäckbräsma, trolldruva och kransrams. Bland mossor och lavar finns rutlungmossan, piskbaronmossan och slanklav. På våren märks härmsångaren i den intensiva fågelsången.