67. Nybos betesmark

Norr om gården Esbjörnstorp finns en av kommunens viktigaste naturbetesmarker. På den öppna och steniga gräsmarken växer en otroligt fin flora.

Kattfot, bockrot, slåttergubbe, blåsuga, knägräs och ögontröst är några av karaktärsarterna. Vaxskivlingar, varav många sällsynta, trivs också i den ogödslade miljön.

Hagen är stor, stenig och välbetad och utgör sannolikt en mycket gammal betesmark. Redan på den gamla ekonomiska kartan från 1882 är området markerat som hed. Tack vare att marken betats under lång tid har en enorm artrikedom utvecklats.